Mentális egészségügyi nyilatkozat

Összeállította az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért

Minden emberi jogi szervezet lefektet működési szabályokat, és a céljait és tevékenységeit ezekhez igazítja. Az emberi jogok mentális egészségügyi nyilatkozata megfogalmazza a CCHR vezérelveit és azokat a követelményeket, amelyek szerint a pszichiátriában elkövetett emberi jogi sérelmek következetes kivizsgálása és leleplezése történik.

A) A teljes tájékozott beleegyezés joga, beleértve:

  1. Tudományos/orvosi teszt, amely alátámasztja a pszichiátriai zavar feltételezett diagnózisát, valamint az ahhoz való jog, hogy a páciens visszautasíthassa bármilyen mentális „betegség” pszichiátriai diagnózisát, amit orvosilag nem lehet alátámasztani.

  2. Bármilyen javasolt szer vagy „kezelés” összes dokumentált kockázatának teljes bemutatása.

  3. Ahhoz való jog, hogy a páciens tájékoztatást kapjon minden olyan elérhető orvosi kezelésről, amely nem tartalmazza pszichiátriai szerek vagy kezelés alkalmazását.

  4. Jog minden olyan kezelés visszautasítására, amit a páciens ártalmasnak ítél.

B) Senkit sem szabad az akarata ellenére pszichiátriai vagy pszichológiai kezelésnek alávetni.

C) Senkit sem szabad megfosztani a személyes szabadságától állítólagos mentális betegség miatt anélkül, hogy törvényes bírósági eljárást folytatnának ellene, megfelelő jogi képviselettel.

D) Senkit sem szabad politikai, vallási vagy kulturális nézetei, illetve gyakorlatai miatt pszichiátriai intézetbe, kórházba vagy egyéb intézménybe szállítani, illetve ott tartani.

E) Minden páciens rendelkezik az alábbi jogokkal:

  1. Jog ahhoz, hogy emberi lényként méltósággal bánjanak vele.

  2. Jog a kórházi szolgáltatásokhoz – fajra, bőrszínre, nemre, anyanyelvre, vallásra, politikai nézetre, társadalmi hovatartozásra, illetve származásra vagy vagyoni helyzetre való tekintet nélkül.

  3. Jog az alapos fizikális és klinikai kivizsgáláshoz, amelyet az általa választott szakképzett és működési engedéllyel rendelkező általános orvos végez annak megállapítása érdekében, hogy a mentális állapotát nem egy rejtett vagy kezeletlen testi betegség, sérülés vagy hiányosság okozza-e, valamint jog ahhoz, hogy a saját belátása szerint második orvosi véleményt kérjen.

  4. Jog a kórházakban a teljesen felszerelt gyógyászati létesítményekhez és a megfelelően képzett orvosi személyzethez, hogy kompetens fizikális és klinikai vizsgálatokat lehessen végezni.

  5. Jog az alkalmazandó terápia megválasztásához, és ahhoz, hogy azt a saját maga által választott általános orvossal, gyógyítóval vagy lelkésszel megbeszélje.

  6. Jog ahhoz, hogy bármely javasolt kezelés mellékhatásairól világos és érthető tájékoztatást kapjon, írásban és a saját anyanyelvén.

  7. Jog a kezelés elfogadásához vagy visszautasításához, de különösképpen az ahhoz való jog, hogy visszautasítsa a sterilizációt, az elektrosokk-kezelést, az inzulinsokkot, a lobotómiát (vagy bármilyen más pszichiátriai agyműtétet), az averzióterápiát, a mélyalvás-terápiát és bármilyen olyan szert, amely nemkívánatos mellékhatásokat okoz.

  8. Jog a hivatalos panasztételhez, megtorlás nélkül, egy független testületnél, amely nempszichiátriai személyekből, jogászokból és laikusokból áll. A panasztétel vonatkozhat bármely kínzásra, kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító bánásmódra vagy büntetésre, amelyben a személy a pszichiátriai gondozása alatt részesült.

  9. Jog a jogi tanácsadóval folytatott magánkonzultációhoz és jogi lépések megtételéhez.

  10. Jog a pszichiátriai intézmény bármikor történő, korlátozások nélküli elhagyásához, ha a személy nem követett el semmilyen törvénysértést.

  11. Jog saját vagyonának és ügyeinek kezeléséhez, szükség szerint jogi tanácsadóval, vagy ahhoz – ha egy bíróság cselekvőképtelennek ítéli –, hogy egy állam által hivatalosan kijelölt törvényes képviselő kezelje ezeket, amíg őt cselekvőképesnek nem minősítik. Az ilyen képviselő a páciens legközelebbi rokonának, jogi tanácsadójának vagy gyámjának tartozik felelősséggel.

  12. Jog ahhoz, hogy megtekintse és birtokolja az egészségügyi dokumentumait, illetve jogi lépéseket tegyen a bennük található bármely olyan hamis információval kapcsolatban, amely árthat a jó hírének.

  13. Jog bűnvádi eljárás indításához a hatósági szervek teljes támogatásával bármely pszichiáter, pszichológus vagy kórházi alkalmazott ellen bármilyen visszaélés, jogtalan fogva tartás, kezeléssel összefüggő bántalmazás, szexuális visszaélés vagy nemi erőszak, illetve bármely mentális egészségügyi vagy egyéb törvény megsértése miatt. És jog olyan mentális egészségügyi törvényhez, amely nem menti fel a pszichiátert, pszichológust vagy kórházi dolgozót a jogi következmények alól abban az esetben, ha a pácienssel rosszul bánnak, vagy gondatlanul kezelik.

  14. Jog a pszichiáterek, a társaságaik vagy oktatási intézményeik, az intézet vagy a személyzet bepereléséhez törvénytelen fogva tartásért, hamis jelentésekért, illetve ártalmas kezelésért.

  15. Jog a munkához vagy a munka megtagadásához, illetve jog az igazságos fizetéshez az intézetben töltött idő alatt végzett bármely munkáért, amely megfelel a hasonló munkáért járó fizetéseknek.

  16. Jog az oktatáshoz vagy képzéshez, amely jobb megélhetést tesz majd lehetővé a távozás után, illetve jog az oktatás vagy képzés tárgyának vagy jellegének megválasztásához.

  17. Jog látogatók fogadásához, illetve saját vallása lelkészének fogadásához.

  18. Jog telefonhívások kezdeményezéséhez és fogadásához, illetve jog a bárkivel folytatott összes személyes levelezés titkosságához.

  19. Jog ahhoz, hogy szabadon érintkezzen vagy ne érintkezzen valamely csoporttal vagy személlyel egy pszichiátriai intézetben, kórházban vagy létesítményben.

  20. Jog a biztonságos környezethez, olyan személyek nélkül, akiket bűncselekmények miatt helyeztek oda.

  21. Jog a saját korosztályához tartozó személyek társaságához.

  22. Jog saját ruhái viseléséhez, személyes ingóságokhoz és egy biztonságos helyhez ezek tárolására.

  23. Jog a szabadban végzett napi testgyakorláshoz.

  24. Jog a megfelelő, tápláló étrendhez és a napi háromszori étkezéshez.

  25. Jog a higiénikus körülményekhez és a nem túlzsúfolt helyiségekhez, valamint az elegendő, zavartalan szabadidőhöz és pihenéshez.

LETÖLTÉSEK