Információs lapok és jelentések

Kattintson ide, és töltse le az információs lapokat és jelentéseket, amelyek a mentális egészségügy alternatíváitól a pszichiátriai szerekkel kapcsolatos nemzetközi figyelmeztetéseken át a pszichiátriai csalásokig és visszaélésekig minden témát felölelnek.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

Texas Medication Algorithm Project: Allen Jones Blows the Whistle on Doctors (Texasi Lépcsőzetes Gyógyszerezési Projekt: Allen Jones orvosokat leplez le)

Allen Jones, a pennsylvaniai Főfelügyelői Hivatal különleges kivizsgálási irodájának korábbi vizsgálóbiztosa leleplezi a gyógyszeripar és a pszichiátria közötti összejátszást, amellyel a pszichiátriai szerek fokozott használatát és a társadalombiztosítási költségek növelését akarják elérni.

CBS 48 Hours—A Mouthpiece For The Psychiatric/Pharma Cabal (CBS 48 óra – A pszichiátria és a gyógyszeripar összeesküvésének szócsöve)

Nem csoda, hogy a CBS tévécsatorna 48 Hours (48 óra) című műsora azt állította, hogy a „skizofrénia” testi eredetű „betegség”, amely letaglózó erejű antipszichotikumokat igényel – a CBS évente közel 600 millió dollárt keres a gyógyszergyárak hirdetéseinek sugárzásával. A CBS szponzorai által gyártott antipszichotikumok rendkívül jövedelmezőek.

A DIAGNÓZIS SZÍNLELÉSE

Psychiatrists Cannot Predict, Treat or Cure Violent Behavior (A pszichiáterek nem tudják előre jelezni, kezelni vagy gyógyítani az erőszakos viselkedést)

A saját beismerésük szerint a pszichiáterek nem tudják előre jelezni a veszélyességet. Gyakran úgy engednek ki veszélyes ápoltakat az intézeteikből, hogy azt állítják róluk, nem jelentenek veszélyt másokra, vagy olyan engedményeket tesznek velük szemben, amelyek a biztonsági előírások enyhítéséhez vezetnek. Az Amerikai Pszichiátriai Társaság saját Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyve szerint maga a kézikönyv „nem alkalmas a »mentális zavar«, »mentális alkalmatlanság«, »mentális betegség« vagy »mentális fogyatékosság« jogi szempontból való megállapítására” a személy beszámíthatóságával, bűnügyi felelősségével vagy cselekvőképtelenségével összefüggésben. Tudjon meg többet ebből a jelentésből!

Blaming the Brain: The “Chemical Imbalance” Fraud (Fogjuk az agyra: Megtévesztés a „kémiai egyensúlyzavarral”)

A pszichiátriai „betegségmodell” alapgondolata ma az az elmélet, hogy az agyban beálló kémiai egyensúlyzavar okozza a mentális betegségeket. Dr. Mark Graff, az Amerikai Pszichiátriai Társaság közönségkapcsolati vezetője szerint azonban ez az elmélet „valószínűleg a gyógyszeripartól származik”. A média nyomása alatt még maga dr. Steven Sharfstein, az Amerikai Pszichiátriai Társaság elnöke is beismerte, hogy „nincs egyértelmű laborvizsgálat” az agy kémiai egyensúlyhiányának megállapítására. Ez a megtévesztő „kémiai egyensúlyhiány” mögötti elmélet rövid áttekintése, szakértők cáfolataival.

Doctors’ Open Letter to Governments (Orvosok nyílt levele a kormányokhoz)

Mennyire aggódjunk az olyan beszámolók miatt, hogy a mentális betegségek járványszerűvé váltak, és minden negyedik emberre lesújtanak ma a világon? E riasztó beszámolók forrása – a pszichiátriai ipar – szerint a mentális betegségek azzal fenyegetnek, hogy mindannyiunkat bekebeleznek, és csak úgy lehet útjukat állni, ha azonnal még nagyobb pénztámogatás érkezik. Ez az orvosok által írott levél előszóként szerepel az egyik a CCHR-füzetben, amely bemutatja a pszichiáterek által előidézett mentális egészségügyi válságot.

Global Burden of Disease (Globális betegségteher)

A pszichiátria által gyorsan bővített Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyvének támogatására Lewis Judd, aki 1987-től 1990-ig az amerikai Országos Mentális Egészségügyi Intézet igazgatója volt, kidolgozta a pszichiátria marketingstratégiáját. A stratégia „az agy évtizede” nevet kapta, és egy elnöki nyilatkozattal az Egyesült Államok törvényeinek részévé vált. Azóta a marketing során általánosan használják az olyan kifejezéseket, mint „kezelhető agyi zavar”, „önhibáján kívüli agybetegség” és „az agy kémiai egyensúlyzavara”. Ez a jelentés bemutatja, hogy a „mentális zavaroknak” a globális betegségteherre vonatkoztatása csalás.

Does Insanity Cause Crime? (Az őrültség okozza a bűnözést?) – Thomas S. Szasz

Dr. Thomas Szasz e cikkét az Ideas on Liberty szerkesztője, Sheldon Richman engedélyével tesszük közzé. (Kiadó: The Foundation for Economic Education, Irvington-on-Hudson, NY 10533, USA)

GYÓGYSZERHATÓSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Adolescent Suicide Rate, Not Due to Black Box Warnings (Serdülőkori öngyilkossági arány, nem a fekete keretes figyelmeztetések miatt)

A gyógyszerek eladásában anyagilag érdekelt pszichiáterek ösztönzése alapján a média az antidepresszánsok dobozán elhelyezett fekete keretes figyelmeztetéseket hibáztatta a gyerekek által elkövetett öngyilkosságok növekvő számáért. Ez az állítás teljesen hamis, és ez a jelentés rávilágít, hogy miért.

Anatomy of an Epidemic: Psychiatric Drugs and the Astonishing Rise of Mental Illness in America (Egy járvány anatómiája: Pszichiátriai szerek, a mentális betegségek előfordulásának döbbenetes növekedése Amerikában) – Robert Whitaker

Ez a cikk feltárja, hogy az elmúlt 50 évben az Egyesült Államokban miért növekedett meg döbbenetes mértékben a súlyos mentális betegségek előfordulása. A tudományos irodalom áttekintéséből kiderül, hogy ennek a járványnak a hátterében az áll, hogy a beteggondozásról kialakult tipikus kép az, hogy gyógyszerekkel tömik a pácienseket. Az ilyen szerek használata fokozza annak valószínűségét, hogy a személy krónikus beteg lesz, mivel a kezeltek nagy hányadánál további súlyos pszichiátriai tüneteket váltanak ki.

INTÉZETI VISSZAÉLÉSEK

Psychiatric Abuses in New York State (Pszichiátriai visszaélések New York államban)

A jelentés tartalma: halálesetek, visszaélések, bűnözés (pl. a New York államban zajló hatalmas csalás), az ápoltak bántalmazása (pl. egy kényszer-beszállítási eset, amely felveti, hogy a pszichiáterek képtelenek megállapítani a veszélyességet), a pszichiátriáról szököttek általi károkozás, sőt pszichiátriai kísérletek New Yorkban.

Mental Health Declaration of Human Rights (Az emberi jogok mentális egészségügyi nyilatkozata)

Az emberi jogok mentális egészségügyi nyilatkozata, amelyet a CCHR adott ki, megfogalmazza a CCHR által irányadónak tekintett alapelveket és azokat a mércéket, amelyek alapján a pszichiátria által elkövetett emberijog-sértéseket könyörtelenül ki lehet vizsgálni és le lehet leplezni. Az intézetekben elkövetett visszaélések leleplezésére is használták már, és azt is megmutatja, milyen reformokat kellene foganatosítani.

A MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜGY EGYENRANGÚSÁGA

Driving Up Insurance Costs (A társadalombiztosítási költségek felsrófolása)

Sander Breiner pszichiáter szerint (Psychiatric Times) az Egyesült Államokban a pszichiáterek közel 40%-át beperelik szakmai vétségekért a karrierjük során. Ez az általános orvoslás költségeire is hatással lehet. Ahogyan arról az Insurance Information Institute (Biztosítási Információs Intézet) a „Medical Malpractice Insurance” (Orvosi műhiba biztosítás) című jelentésében beszámolt: „Sok biztosító csökkentette a jelenlétét az orvosi műhibák biztosítási piacán, sőt olyanok is voltak, amelyek teljesen kivonultak erről a területről.”

MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉS
 
Mental Health Screening in Schools Leads to Dangerous Child Drugging (Az iskolai mentális egészségügyi szűrés a gyermekek veszélyes gyógyszerezéséhez vezet)

Az USA kormánya számára készült egyik 2003-as „mentális egészséggondozási” jelentés azt javasolta, hogy az ország mind az 52 millió iskolás gyermekét vessék alá „mentális betegség” kimutatását célzó szűrésnek. A jelentés azt állította – egy szemernyi tudományos bizonyíték nélkül –, hogy a „korai felismerés, kiértékelés és kezelésre való beutalás” megelőzheti a „mentális egészségügyi problémák súlyosbodását”. Ezeket a javaslatokat jelenleg léptetik életbe – államról államra. Ismerje meg a tényeket, és cselekedjen!

Rutherford Sues Indiana School for Mental Health Screening without Consent (A Rutherford bepereli Indiana állam egyik iskoláját, amiért szülői engedély nélkül végeztek mentális egészségügyi szűrést) – Nisha Mohammed, Rutherford Intézet

South Bend, Indiana állam, USA – A Rutherford Intézet ügyvédei pert indítottak a Northern District of Indiana kerületi bíróságon egy olyan család nevében, akiknek 15 éves Chelsea Rhoades nevű lányát szűrésnek vetették alá. Ha ön is meg akarja védeni gyermekét az iskolai pszichiátriai szűréstől, ennek a cikknek az elolvasása nagyon hasznos lehet.

PSZICHIÁTRIAI CSALÁS

Mental Health Fraud: Big Business (Mentális egészségügyi csalás: nagy üzlet)

1991-ben Dallasban két egyenruhás biztonsági őr megállt egy járőrkocsival a 14 éves Jeramy Harrel mellett, és az akarata, illetve az anyja tiltakozása ellenére beszállították az egyik magánkézben lévő pszichiátriai kórházba, amelynek tulajdonosa a Psychiatric Institutes of America (PIA), a National Medical Enterprises (NME) egyik egysége volt. Dr. Mark Bowlan pszichiáter és egy gyermekgondozó – akik soha nem beszéltek Jeramyvel vagy a szüleivel – benn akarták tartani a fiút, és ezért kérelmet nyújtottak be a bíróságra, amelyben azt állították, hogy „kábítószerezett”, és hogy a nagyszülei fizikailag bántalmazták. Olvassa el ezt a beszámolót, és tudjon meg többet a „páciensvadászat” illegális gyakorlatáról.

Cunning Psychiatric Fraud (Ármányos pszichiátriai csalás)

Az amerikai Blue Cross & Blue Shield United nevű biztosító cég arról számolt be, hogy az egészségbiztosítási csalásnak annyi fajtájával találkozott, amennyit „egy bűnöző elme csak kitalálni képes”. Ez az információs lap csupán néhány ítéletről számol be.

PSZICHOLÓGIA

The “Science” Without A Soul (A lélektelen „tudomány”)

A pszichológiával az az egyik legfőbb probléma, hogy pszichiátriai vagy biológiai viselkedésmodellekre épít – és ez nagyon távol esik az alapjaitól. A pszichológia egykor a korai filozófiát követte, és eredetileg a lélek tanulmányozását jelentette – a pszükhé = „lélek” és logosz = „tanulmány” szavakból. Az általános elgondolás az volt, hogy a test és a lélek egymástól függetlenül létezik, ennélfogva minden férfit és nőt a lélek, az elme és az anyag elegyének tekintettek. Ez a rövid tanulmány a pszichológia eredetéről szól.

ISKOLAI LÖVÖLDÖZŐK

List of Recent School and Teen Shooters (Közelmúltbeli iskolai vagy tizenéves lövöldözők listája)

Pszichiátriai szerek hatása alatt álló tizenéves vagy iskolai lövöldözők a közelmúltban 54 embert gyilkoltak meg, és 105-öt megsebesítettek.

MEGOLDÁSOK

Committee on Quackery Hides Psychotropic Drug Proliferation (A Szélhámosság-felderítő Bizottság eltitkolja a tudatmódosító szerek elburjánzását)

Az Amerikai Orvosi Társaság (AMA) által 1963 és 1974 között működtetett Szélhámosság-felderítő Bizottság a kiropraktikusok hiteltelenítésén dolgozott, az AMA pedig arra kérte a tagjait, hogy „adjanak meg a bizottságnak minden támogatást ahhoz, hogy folytatni tudja a gyógyászati szélhámosság ellen folytatott kemény támadásait, és támogassák a kiropraktika kultusza elleni felvilágosító programot”. Az AMA azt javasolta, hogy a Kongresszus rekessze ki a kiropraktikai szolgáltatásokat a társadalombiztosítás által fedezett szolgáltatások köréből. Ez a jelentés bemutatja, hogy a pszichiáterek az AMA-val együtt hogyan próbálták ellehetetleníteni a gyógyszermentes kezelési módokat, és hogyan próbálták megtagadni a páciensektől azt a jogot, hogy minden lehetőségről teljes mértékben tájékozódjanak.

Solutions for Better Mental Health (Megoldások, amelyekkel a mentális egészségügy jobbá tehető)

Az embereknek bizony vannak problémáik az életben, és ezek esetenként igen komolyak is lehetnek. Mentális nehézségek valóban léteznek – az emberek reményei és álmai meghiúsulhatnak, és lehet, hogy nem sikerül megbirkózniuk ezzel. Azonban a tudatmódosító és testi károsodást okozó pszichiátriai szerek használatával a pszichiáterek nem gyógyítanak, hanem függővé és egy életre beteggé teszik a pácienseket. Bár a CCHR nem ad orvosi jellegű tanácsot, ez a tanulmány információkat biztosít az orvosok által javasolt alternatív lehetőségekről.

Minden dokumentum megtekintéséhez Acrobat Reader program szükséges, amely itt ingyenesen letölthető.

LETÖLTÉSEK