Zűrzavar és terrorizmus a pszichiátria tevékenységének eredményeképpen

A New York-i World Trade Center ikertornyai és a washingtoni Pentagon elleni 2001. szeptember 11-i terrortámadások soha nem fognak feledésbe merülni: a felrobbanó, lángokba boruló repülőgépek, amint becsapódnak az épületekbe; az égő roncsok közül a biztos halálba ugró emberek; tűzoltók sietnek a leomló tornyokba, hogy maguk is áldozattá váljanak; Dél-Manhattan egész utcái füstölgő romokban hevernek. Egy megdöbbent világ nézte a filmbejátszást újra és újra, próbálva megérteni azt a bűnöző elmét, amely létrehoz egy ilyen szörnyű tervet, és végre is hajtja.

Az ilyen elképzelhetetlenül erőszakos cselekedetek mindannyiunkat sokkolnak. Miféle ember tud ennyire hidegvérű és pusztító lenni – és hajlandó feláldozni a saját életét ennek során? Miféle rögeszmés elme eszel ki és hajt végre tömeggyilkosságot – az emberiesség legteljesebb semmibevételével? Mégis, néhány „szakértő” azt állítja, hogy napjaink terroristái semmivel sem irracionálisabbak önnél vagy másoknál – hogy mindannyiunkban „démonok” lakoznak.

Óvakodjunk ezektől a szakértőktől, mivel az állításaik égbekiáltó hazugságok. A terrorizmust valakik létrehozzák, nem az emberi természetből fakad. Az öngyilkos merénylőket valaki kiképzi, nem úgy születnek. Lényegében a terrorizmus olyan őrültek tevékenységének eredménye, akik csak rombolni akarnak. És ezek az őrültek jellemzően olyan pszichiátriai és pszichológiai technikák termékei, amelyeket az elme és a viselkedés kontrollálására terveztek. Az öngyilkos merénylők nem racionálisak – gyenge és könnyen befolyásolható személyek, pszichológiailag belenevelik őket abba, hogy könyörtelenül ártatlan embereket öljenek meg, saját életüket sem féltve. Ők mesterségesen előállított orgyilkosok.

A folyamat magában foglalja a tudatmódosító pszichiátriai szerek használatát. Nézzük meg az angol „assassin” (orgyilkos) szó eredetét. 1090-ben Haszán ibn al-Szabbáh létrehozta az Iszmaili Rend nevű terroristacsoportot a Kaszpi-tengertől délre egy hegyi erődben. Annak érdekében, hogy a követőikből gyilkosokat faragjanak, először is drogokkal öntudatlanná tették őket, aztán elvitték őket egy gyönyörű kertbe, amely tele volt kellemes dolgokkal és nőkkel. Arra biztatták őket, hogy élvezzék a „gyönyöröket”, azután ismét elkábították őket, és visszavitték őket a „Nagymesterhez”, aki a képzésüket felügyelte. Ő biztosította őket arról, hogy végig ott voltak vele, és mindössze ízelítőt kaptak abból, hogy milyen az a paradicsom, amely rájuk vár, ha sikeresen végrehajtják gyilkos megbízatásukat. Mivel a mámor létrehozásához nagy mennyiségű hasist használtak, ezeket a gyilkosokat „hassásún”-nak nevezték (arabul: „hasishasználó”), és innen származik az „assassin” kifejezés.

A japán „kamikaze”-pilóták, akik öngyilkos támadásokat hajtottak végre a II. világháború során, amfetaminokat használtak arra, hogy elnyomják természetes késztetésüket az életben maradásra. Az amfetaminok mellékhatásai között szerepel az elmezavar, az eufória és a harciasság.

Beverly Eakman szerző és pedagógus azt mondja: „A szörnyű terrorcselekmények, a kínzás és a tömeggyilkosság sokszor nem olyan egyének tettei, akik elveszítették az eszüket, hanem olyanoké, akik elveszítették a lelkiismeretüket. A World Trade Center és a Pentagon elleni borzalmas öngyilkos merényletek szálai Oszama bin Ladenhez és ... bin Laden legfőbb tanácsadójához, egy korábbi pszichiáterhez vezetnek. ... Nem ez az első eset, amikor pszichiáterek karizmatikus, bár lényegében gyenge és sérült emberi lényeket manipulálnak – módszeresen táplálva gyűlöletüket és egójukat –, míg végül a legbarbárabb tett is logikusnak tűnhet valamilyen irracionális ügy szolgálatában.”

Németországban Hitler „végső megoldása”, majd Boszniában és Koszovóban az 1990-es években elkövetett etnikai tisztogatás és embertelen népirtás, sőt napjaink öngyilkos merényletei azt mutatják, hogy a világ rengeteget szenvedett már a programozott orgyilkosoktól és a fajirtás megszállottjaitól.

Ez a jelentés feltárja, hogy kik a rejtett kulcsfigurák a terrorcselekmények vészesen gyakorivá válása mögött – pszichiáterek és pszichológusok. Azáltal, hogy nyilvánosságra hozzuk, hogy kik állnak a terrorizmus mögött, megértést és megoldást adunk egy másként érthetetlen és gyilkos jelenségre.

Tisztelettel:


Jan Eastgate
a Citizens Commission on
Human Rights International elnöke

LETÖLTÉSEK