Széles körű megtévesztés – A pszichiátria romlott ipara
BEVEZETÉS

A pszichiáterek és pszichológusok évtizedeken keresztül monopóliumra tartottak igényt a mentális egészségügy területén. A kormányok és az egészségbiztosítási magáncégek minden évben dollármilliárdokat biztosítottak nekik a „mentális betegségek” kezelésére, hogy azután olyan követelésekkel nézzenek szembe, amelyek még több támogatást kívántak az állítólag örökké romló mentális egészségügyi helyzet javítására. Nincs más olyan iparág, amely megengedhetné magának, hogy következetes kudarcai ellenére újabb és újabb támogatásért folyamodjon.

E költségvetési juttatások és biztosítási visszatérítések jelentős része a pénzügyi csalásoknak köszönhetően egyszerűen eltűnt a mentális egészségügyi rendszerben. Ez olyan nemzetközi probléma, amely a becslések szerint évente több mint százmilliárd dollárra rúg.

  • Az Egyesült Államok mintegy 100 milliárd dollárt veszít évente az egészségügyi csalásokon. Ebből hozzávetőleg 20 milliárd dollár a mentális egészségügy területén elkövetett csalásoknak tudható be.
  • Az Egyesült Államokban az egyik legnagyobb egészségügyi csalási per a mentális egészségügyhöz kapcsolódik, noha az egészségügyön belül ez a legkisebb szektor.
  • Az Egyesült Államokban, elsősorban New Yorkban, a Medicaid és Medicare (egészségbiztosítók) biztosítási csalásokról készült tanulmánya, amely 20 éves időszakot ölel fel, kimutatta, hogy az összes orvosi terület közül a pszichiátriának van a legrovottabb múltja.
  • Németország jelentése szerint durván 1 milliárd dollárt sikkasztanak évente.
  • Ausztráliában a biztosítási csalások és a betegek túlkezelése minden évben az adófizetők 330 millió dollárjába kerül.
  • A kanadai Ontario tartományban 2002 augusztusában Michael Bogart pszichoterapeutát 18 hónap börtönre ítélték, mert a kormány pénzéből mintegy 1 millió dollárt sikkasztott. Ez volt a tartomány történetének legnagyobb orvosi csalása.

Mark Schiller, az Amerikai Orvosok és Sebészek Társaságának elnöke azt állította: „Gyakran láttam pszichiátereket, akik annak érdekében, hogy [biztosítási] visszatérítést kapjanak, olyan pszichiátriai diagnózisokat állítottak fel a pácienseiknél, amelyek egyáltalán nem voltak indokoltak.

Mindazonáltal a pszichiátriai és pszichológiai tagsági szervezetek nem rendszabályozzák ezeket a kihágásokat. Ehelyett, ahogy az Amerikai Pszichiátriai Társaság (APA) korábbi elnöke, Paul Fink arrogánsan elismerte: „Az APA feladata, hogy védje a pszichiáterek pénzkereseti lehetőségeit.”

A mentális egészségügy monopóliuma saját kudarcait illetően gyakorlatilag nulla számadási kötelezettséggel és nulla felelősséggel bír. Ez lehetővé tette a pszichiátereknek és pszichológusoknak, hogy sokkal többet kövessenek el, mint pusztán pénzügyi csalásokat. A lista, amely e „szakemberek” bűncselekményeit tartalmazza, a csalástól a drogokkal kapcsolatos bűntetteken, szexuális erőszakon, gyermekek molesztálásán és testi bántalmazáson át egészen a gyilkosságig terjed.

A mentális kezelés első célja azoknak a személyeknek a terápiás gondozása és kezelése kell, hogy legyen, akik érzelmi zavartól szenvednek. Ez soha nem szolgálhatja az orvos anyagi vagy személyes nyereségét. A szenvedő emberek elkerülhetetlenül sérülékenyek és befolyásolhatóak. A megfelelő kezelés ezért a megbízhatóság és a tisztesség legmagasabb szintjét kívánja meg az orvostól.

Mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy számos mentális egészségügyi dolgozó követ el bűncselekményeket, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért összeállított egy adatbázist a www.psychcrime.org címen, amely azoknak a mentális egészségügyi dolgozóknak a nevét sorolja fel, akiket elítéltek, és börtönbe zártak.

Mintegy válaszként a mentális egészségügyben elítélt dolgozók magas számára – akik még mindig e területen akarnak tevékenykedni –, a weboldal egyik elsődleges célja az, hogy figyelmeztesse az embereket e személyek rovott múltjára.

A mentális egészségügy területén nincs helye a bűnöző szándéknak, illetve tetteknek. A CCHR másokkal összefogva dolgozik azért, hogy gondoskodjon ennek a kívánalomnak a fenntartásáért.

Ezeket az információkat közszolgálati jelleggel közöljük rendészeti szervek, egészségügyi csaláskivizsgálók, nemzetközi rendőri szervek, orvosi és pszichológiai működési engedélyeket kiadó testületek és a nagyközönség számára azzal a céllal, hogy véget vessünk a bűncselekménynek minősülő pszichiátriai visszaéléseknek a mentális egészségügyi rendszerben.

Tisztelettel:


Jan Eastgate

a Citizens Commission on
Human Rights International elnöke

LETÖLTÉSEK