A KATONAI SZEMÉLYZET JOGAI
A MENTÁLIS EGÉSZSÉGÜGYBELI KEZELÉSEKKEL KAPCSOLATBAN

MEGJEGYZÉS: Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért sem jogi, sem orvosi kérdésekben nem ad tanácsot. Az alábbi információt a törvényekkel és szabályokkal kapcsolatban közönségtájékoztatás végett adjuk közre. Ezek ismeretében egy ügyvéd segítségével annak rendje és módja szerint lépéseket lehet tenni.

Az embernek vannak bizonyos jogai annak eldöntésével kapcsolatban, hogy akarja-e vagy sem a javasolt, felírt, illetve elrendelt mentális egészségügybeli kezelést. A mentális egészségügybeli kezelés elfogadása, beleértve a tudatmódosító szerek szedését is, majdnem minden esetben önkéntes alapon történik. (Ebben a dokumentumban a CCHR nem foglal állást az aktív szolgálatot teljesítő személyeknek adott – akár kötelező, akár nem – védőoltásokkal kapcsolatban.)

Az aktív katonai szolgálatot teljesítő személyek élhetnek a tájékozott beleegyezés jogával, mielőtt bármilyen kezelésnek alávetnék magukat, továbbá a kezelés visszautasításához való jogukkal, amennyiben nem értenek egyet vele. A tájékozott beleegyezés joga azt jelenti, hogy:

  • maradéktalan és őszinte tájékoztatás a javasolt pszichiátriai kezelés minden veszélyéről (a pszichiátriai szerek káros mellékhatásairól a cchrint.org/psychiatrydangers oldalon talál részletes információt angolul);
  • maradéktalan és őszinte tájékoztatás az összes alternatív kezelési lehetőség minden kockázatáról;
  • maradéktalan és őszinte tájékoztatás a kezelés teljes mellőzésének minden kockázatáról és előnyéről. Ezeknek az információknak a birtokában a katona gyakorolhatja a tájékozott beleegyezés jogát, vagyis meghozhatja az előzetes tájékoztatáson alapuló döntését arról, hogy melyik kezelési módszert találja a legjobbnak.

Így a választása előzetes tájékoztatáson alapul. És amennyiben a tájékozott beleegyezés jogát megtagadják tőle, jogában áll ügyvédhez fordulni. Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának 6000.14-es számú, 2011. szeptember 26-i nyilatkozata alapján, melynek címe: „Védelmi Minisztérium: Páciensek Jogai és Felelősségei a Katonai Egészségügyi Rendszerben”, a katonák élhetnek a tájékozott beleegyezés jogával, illetve a kezelés visszautasításának jogával. Íme a rendszabály egy része a „PÁCIENSEK JOGAI” bekezdésben:

„f. Tájékozott beleegyezés

A pácienseknek joga van megkapni minden szükséges információt, nem klinikai szaknyelven, hogy megértésen alapuló döntést hozhassanak arról, hogy elfogadják, vagy visszautasítják a kezelést, avagy részt kívánnak-e venni klinikai kísérletekben, illetve bármilyen egyéb kutatóvizsgálatban. Egy ilyen tájékoztatásnak ki kell térnie minden lehetséges komplikációra, veszélyre, előnyre, etikai vonatkozásra és alternatív kezelési lehetőségekre, amennyiben rendelkezésre állnak.”

Az embereknek ragaszkodniuk kellene ahhoz, hogy legyenek mindenki számára érthető információk a tudatmódosító szerek káros reakcióiról és mellékhatásairól, beleértve annak lehetőségéről is, hogy olyan mértékben befolyásolhatják a viselkedést, hogy erőszakos, illetve öngyilkos gondolatokat, vagy cselekedeteket okozhatnak, és arról is, hogy az ilyen és ehhez hasonló szerek szedésének orvosi felügyelet nélküli abbahagyása esetlegesen súlyosbíthatja ezeket a gondolatokat és viselkedést. Ugyanezen rendszabály 3-as paragrafusában, az Eljárások és a Katonai Egészségügyi Rendszer követelményeinek irányvonalai címszó alatt a következő áll:

„d. Beleszólási jog a kezelési döntésekbe Minden orvosi/fogászati kezelési létesítmény köteles biztosítani a Mentális Egészségügyi Rendszer által kezelésben részesülő személyeket arról a jogukról és lehetőségükről, hogy minden, az egészségüket érintő döntésbe teljes beleszólási joguk van, aktív szolgálatot teljesítő katonák esetén alkalmassági követelményeiket is szem előtt tartva.

1) Amikor erre mód és lehetőség van, az orvosi/fogászati kezelési létesítmény és a TRICARE [az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma Katonai Egészségügyi Rendszerének egészségügyi programja] fő hálózatának egészségügyi szakértői kötelesek:

a) ellátni a pácienseiket könnyen érthető információkkal és választási lehetőségekkel, hogy eldönthessék melyik kezelési módszer a számukra legmegfelelőbb, összhangban a tájékozott beleegyezés jogán alapuló eljárással;

b) megbeszélni a pácienssel kulturált keretek között a kezelési lehetőségeket, illetve a kezelés teljes mellőzésének lehetőségét;

...

e) tájékoztatni a pácienst a kezelés, illetve a kezelés mellőzésének minden veszélyéről, előnyéről és következményéről;

f) a beszámítható pácienseknek megadni a lehetőséget a kezelés visszautasítására, illetve későbbi időpontra halasztására.”

Rendkívüli esetben a katonaorvos vagy parancsnok dönthet úgy, hogy felülbírálja az aktív szolgálatban álló katona visszautasítási kérelmét, de ennek orvosi testületi eljárás keretein belül kell történnie, ahol a katonának lehetősége van érdekei védelmére. A katonák, a rendszabályokkal való egyet nem értés esetén fordulhatnak a káplánhoz (ha a katona vallási okokból utasítja vissza a mentális egészségügyi kezelést), egy ügyvédhez, vagy bármely más jogi szószólóhoz, hogy helyesen tudjanak eljárni az adott szituációban.

[Megjegyzés: Panasz benyújtása esetén az orvosi testület felé, jogai teljes védelmének érdekében az illetőnek érdemes ügyvéd tanácsát kérnie.]

A Katonai Parancsnoksági Irányelv 600-20-as azonnali akciófelülvizsgálati kiadványa (2012. szeptember 20.) a katona által visszautasított orvosi vagy mentális kezelésről szól. Ez kimondja, hogy amennyiben a katonaorvos ragaszkodik a kezeléshez, de a katona visszautasítja, akkor az esetet az orvosi testület elé kell terjeszteni. Itt a katona megkérdőjelezheti a kezelési utasítást, a helyzet kivizsgálásra kerül, és döntés születik az ügyben. Fontos, hogy amennyiben a katona az orvosi testület elé kívánja vinni az ügyet, kérjen jogi tanácsot.

Ha a katona nem elégedett az orvosi testület döntésével, akkor fellebbezhet az egészségügyi alakulatok főparancsnokának, és ha a főparancsnok egyet is ért az orvosi testület döntésével, de a katona továbbra sem hajlandó beleegyezni, akkor katonai bírósági tárgyalást kérhet, teljes jogi védelemmel.

Ahogy fentebb már említettük, a kezelés majdnem minden esetben önkéntes alapú. Csak hogy a katonai szolgálatot teljesítő személyeknek tudatában kellene lenniük a jogaiknak, hogy ne dőljenek be az olyan célozgatásoknak, hogy nem utasíthatják vissza a mentális egészségügyi kezelést. Ehelyett ki kellene állniuk önmagukért, és vissza kellene utasítaniuk az ilyen és ehhez hasonló kezeléseket, a mentális egészségügyben praktizálók kifejezett utasítása ellenére, és tudatában kell lenniük a fentebb említett joguknak, illetve meg kell nekik adni a fentebb említett jogot a kezelés visszautasítására.

VETERÁNOKNAK

A fegyveres erőktől leszerelt veteránokat törvényellenes bármilyen kezelésre kényszeríteni.

Vannak olyan veteránok, akik attól félnek, hogy elvesztik a juttatásaikat, ha visszautasítják a Veteránügyi Minisztérium által működtetett kórház vagy klinika által javasolt pszichiátriai kezelést. A szabályzat nem tünteti fel egyértelműen, hogy ez lehetséges-e, vagy sem, de nagyon nem lenne helyénvaló, ha ez lenne a helyzet. Ha ez mégis megtörténne, az esettel fordulhat ügyvédhez vagy az ön kongresszusi képviselőjéhez.

A 38 CFR 17.107-ben „A Veteránügyi Minisztérium válasza a páciensek bomlasztó viselkedésére” bekezdésben a következő áll:

„Bár e bekezdés szerint a Veteránügyi Minisztérium korlátozhatja az ellátás idejét, helyét és/vagy módját, a Veteránügyi Minisztérium továbbra is fel fog ajánlani minden szükséges orvosi ellátást, amelyre a páciens jogosult az Egyesült Államok 38-as törvénye avagy a Szövetségi Rendszabályok alapján. A pácienseknek jogukban áll elfogadni, illetve visszautasítani a javasolt kezeléseket és eljárásokat, és ez a visszautasítás nem szolgálhat alapul az e bekezdés szerint nekik járó egészségügyi ellátás korlátozásához.”

Ezzel kapcsolatban a Veteránügyi Minisztériumhoz fordulhat tanácsért. Ha nem elégedett a tanácsukkal, forduljon ügyvédhez.

LETÖLTÉSEK